Mitä on META-Health

albedoc_miksi_minä_miksi_nytMETA-Health on kokonaisvaltainen näkökulma terveyteen. META-Health jakaa terveyden kahteen vaiheeseen: stressi- ja elpymisvaihe, jotka vuorottelevat. Kehossa voi olla oireita kummassakin vaiheessa. Lisäksi jokainen elin liittyy tiettyyn aivoalueeseen ja tiettyyn tunnekonfliktiin – näiden tietojen avulla voidaan oireen kautta jäljittää syy-yhteys oireen taustalla olevaan tunteeseen. META-Healthin avulla on mahdollista ymmärtää, miksi sairastuminen tapahtuu juuri tietyllä hetkellä. Jokainen ihminen on yksilö ja tunteeseen liittyvät asiat, kokemukset, ajatukset, uskomukset jne. ovat henkilökohtaisia ja näin ollen myös elpymiseen (tervehtymiseen) tarvittavat ratkaisut ovat yksilöllisiä.

META-Healthin taustaa

META-Health yhdistää länsimaisen lääketieteen, viimeisimmän tiedon aivo- ja solututkimuksista, kiinalaisen lääketieteen sekä energialääketieteen. Nimensä mukaisesti “meta” tarkoittaa tietoa tiedosta eli vapaasti suomennettuna META-Health on tietoa terveydestä ja terveystiedosta. META-Health pohjautuu jo 1980-luvulta lähtien tutkittuihin ja analysoituihin potilastapauksiin, joissa haastattelujen ja aivokuvauksien (CT-kuvaus, engl. computed tomography) tulkinnan avulla on löydetty loogiset syy-seurausyhteydet kehollisten oireiden, aivoalueiden ja eri tunteiden välillä. Tätä syy-seuraustietoa hyödynnetään META-Healthin avulla työskennellessä ja näin päästään oireiden kautta tarkastelemaan ja työstämään varsinaisia syitä sairauden tai oireen taustalla.

Terveyden kaksivaiheisuus

Terveys voidaan nähdä kahtena eri vaiheena: stressi- ja elpymisvaiheena. Kehon stressivaihetta säätelee muun muassa sympaattinen hermosto ja tätä seuraa parasympaattisen hermoston ohjaama elpymisvaihe. Samanlainen kaksivaiheisuus (stressi/elpyminen) näkyy myös ihmisen mielen, tunteiden ja henkisyyden tasoilla ja näin ollen ihmistä tarkastellaankin META-Healthissa kokonaisuutena ottaen lisäksi huomioon myös muutokset sosiaalisessa ympäristössä. Ihmisen keho on älykäs ja pyrkii toimimaan parhaaksemme sekä löytämään oikean tasapainon kulloisenkin elämäntilanteemme mukaan. Voimme luottaa kehoomme ja oppia META-Healthin avulla ymmärtämään kehomme viestejä sekä miten ne liittyvät ajatuksiimme, tunteisiimme ja uskomuksiimme. Näin jokaisella meistä on mahdollisuus edistää terveyttämme ja hyvinvointiamme aivan uudella tavalla.

Haluatko oppia lisää tai tulla valmennukseen? Ota meihin yhteyttä info@albedoc.com

META-Health Coaching eli valmennus ei ole hoitoa eikä diagnosointia, asiakas on itse avainasemassa ja ottaa vastuun omasta terveydestään. META-Health Coaching ei korvaa lääkärihoitoa tai muuta ammattihoitoa, jota sinulle on määrätty tai suositeltu. META-Health täydentää ymmärryksen ihmisen terveydestä ja kokonaisvaltaisesta tervehtymisestä.


META-Health Albedoc