Rekisteriseloste

Rekisteriseloste : laatimispäivä 14.7.2013,
Päivitetty 21.01.2023

1. Rekisterinpitäjä
Albedoc Oy
Y-tunnus: 251606-09

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jani Kekäläinen
puhelimitse O45 803 O749

3. Rekisteri
Tietoja on sähköpostiosoitteita massapostituspalvelussa ja nimi ja osoitetietoja tilitoimiston järjestelmissä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Albedoc Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito, palvelujen tuottaminen, hallinnointi ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö, enintään nämä tiedot
a. etu- ja sukunimi
b. postiosoite
c. puhelinnumerot
d. sähköpostiosoite
e. kieli
f. asiakashistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä käytetään rekisteröitynyttä käyttäjää.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaan henkilö- ja yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

9. Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröity voi kieltää häntä koskevan asiakasviestinnän, tilattujen hyödykkeiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainonnan tai etuviestinnän.

Rekisteröidyllä on mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu ja pyytää häntä koskevien tietojen poisto. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: info(a)albedoc.com

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.