Vapaudu stressistä

Miten stressi syntyy?

Stressi on yksilöllistä ja sen taustalla vaikuttavat sekä omat ajatukset että uskomukset, jotka puolestaan vaikuttavat suoraan koettuihin tunteisiin. Useimmat ajatukset, uskomukset ja tunteet ovat tiedostamattomia ja siivilöivät sen, mitä havaitsemme aistein. Aistien reaktiot aktivoivat edelleen kehoa stressitilaan. Kehon reagointi jää usein huomaamatta, kunnes esim. kipu yltyy riittävän suureksi. Fyysiset vaikutukset linkittyvät edelleen ajatuksiin ja uskomuksiin (esim. ”olen väsynyt, tarvitsen hieman herkkuja rankan päivän jälkeen”). Tällaisia stressikehiä voi olla aktiivisena useita samaan aikaan ja niiden purkaminen onnistuu helpoiten yksi kerrallaan.

Stressi

Tietoinen omien ajatusten ja tunteiden huomioiminen edellyttää halua ja sitoutumista oppia tilanteista, joissa tunnet stressiä tai havaitset jonkin stressiin viittaavan oireen itsessäsi.

Tyypillisiä stressin merkkejä ovat mm. seuraavat:

 • Unettomuus
 • Kireys
 • Ajatusten puuroutuminen
 • Tehottomuus
 • Lisääntyneet virheet
 • Ärtyisyys
 • Vihaisuus
 • Ennenaikainen vanhentuminen
 • Stressillä on myös positiivinen puoli

  Sopiva määrä stressiä saa meidät toimimaan ja selviytymään haastavista tilanteista, juuri silloin kun on pakko. Alkujaan stressin hyvä tarkoitus saattaa kuitenkin jäädä toistumaan omaan elämään osittain tai kokonaan tiedostamattomana kaavana. Tällöin stressin tunne iskee arjessa hyvin pienestäkin laukaisijasta (esim. tietty ajatus) ilman, että varsinaista alkuperäistä stressitilannetta enää edes esiintyy. Stressin tunteeseen puolestaan reagoi koko keho sympaattista hermostoa myöten ja mikäli sama kaava toistuu monta kertaa, myös henkinen stressi siirtyy jossakin vaiheessa kehoon erilaisiksi oireiksi.

  Stressin sanotaan olevan syy jopa 95%:ssa sairauksien taustalla (Bruce Lipton, The Biology of Belief, suomeksi kirjan nimi on Ajatuksen biologia). Mikäli fyysiset oireet aiheutuivat stressistä ja oireet ilmaantuminen aiheuttaa itselle vielä lisää stressiä, niin negatiivinen oravanpyörä on valmis. Kumpaa sitten kannattaisi käsitellä ensin, oman stressin oireita vai syytä?

  Stressin purkaminen osiin

  Stressin alkusyyt purkamalla voi vapauttaa suuren määrän energiaa ja saada itselleen uusia voimavaroja. Negatiivinen tunne (esim. pelko jostakin) vie paljon huomiota ja energiaa, myös silloin kun yritämme kaikin keinoin työntää negatiivisen tunteen pois mielestämme ja elää sitä huomioimatta. Tämän vuoksi aivan ensimmäinen askel on tiedostaa, että sinulla on jokin negatiivinen tunne tai tilanne, joka stressaa. Syitä tiettyyn stressiaiheeseen voi olla yhtäaikaisesti useampia ja kannattaa kirjoittaa ne kaikki paperille.

  Asioita toisistaan erillään miettien saatat saada jo saman tien uusia näkökulmia ja tällöin myös asioiden mittasuhteet muuttuvat. Esimerkiksi työstressiä käsitellään usein vain yhtenä kokonaisuutena, vaikka se koostuu monenlaisista asioista ja tunteista. Stressin purkaminen osiin tuo tietoa erilaisista tunteista stressin takana. Tunteiden tullessa tietoisuuteesi voi kokonaisstressitaso jo alkaa laskea, sillä huomaat pystyväsi ymmärtämään omaa tilannettasi. Kirjoita kaikki stressiin liittyvät tunteesi paperille ja valitse tarkasteltavaksi se tunne, joka nousee mieleesi ensimmäisenä.

  Seuraavaksi on vuorossa stressiin liittyvä tunteen tarkempi tunnistaminen. Pysähdy kuuntelemaan tietoisesti sekä omaa mieltäsi että kehoasi. Nimeä tunne omin sanoin (esim. kiireen tunne vatsassa) ja olet saanut johtolangan sekä tunteesta että siitä, mihin kohtaan kehoasi kyseisen tunteen energia vaikuttaa.

  Kolmas askel on toimia stressiin liittyvän tunteen energian tasapainottamiseksi. Millä tavoin käsittelet tunteitasi ja toimivatko käytössäsi olevat tavat? Helppo ja tehokas työkalu tunteiden energian tasapainottamiseen on esimerkiksi EFT (Emotional Freedom Techniques). Entä pystytkö työstämään tunteen energiaa itse vai tarvitsetko apua toiselta henkilöltä? Liittyykö tunteeseen jokin uskomus, joka estää vapauttamasta tunteen energiaa? Mikäli stressi liittyy johonkin suureen pelkoon tai syvään uskomukseen, asian työstäminen voi olla helpompaa valmentajan tai muun vastaavan ammattilaisen avulla.

  Lyhyesti siis, käytä stressaavissa elämäntilanteissa 3:n T:n mallia, Tiedosta – Tunnista – Toimi (pura osiin ja vapauta tunteen energia).

  Stressistä vapautuminen lisää energiaa

  Jokainen meistä tuntee ja reagoi stressiin omalla tavallaan. Omien stressireaktioiden tunnistaminen auttaa tunnistamaan stressin mahdollisimman nopeasti. Pysyvä stressitila kertoo jonkin asian ratkeamattomuudesta eli asiaa/tunnetta ei vielä ole tunnistettu, käsitelty tai käsittely on ollut pintapuolista eivätkä tärkeät juurisyyt stressin takana ole vielä ratkenneet.

  Lyhytkestoinen stressi voi olla myös niin intensiivistä, että ehkäpä haluat madaltaa omaa stressitasoasi heti ensimmäisten stressireaktioiden ilmaannuttua.

  Kokonaisuudessaan elämä on jatkuvaa stressin ja elpymisen vaihtelua – ikään kuin jatkuvaa vuoristorataa. Jokainen meistä kokee stressaavia tilanteita aika-ajoin. Käsittelemällä stressiin liittyvien tunteiden energiaa voimme saavuttaa paremman tasapainon myös kaikkein haastavimmissa elämänvaiheissa.

  Energia, jota et hukkaa stressiin, palaa käyttöösi ja voit itse tietoisesti päättää mihin suuntaat sen. Tuntemalla itsesi ja omat stressireaktiosi, osaat myös nopeasti tunnistaa, onko juuri nyt aika kuluttaa voimavaroja (stressivaihe) ja vai aika kerätä taas voimia (elpymisvaihe).