Keho ja mieli

Mistä terveys koostuu?

terveys keho ja mieliIhmisen terveys on kokonaisuus: kehon lisäksi terveyteen kuuluvat mieli sekä sosiaalinen ympäristö. Kehon fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavat terveellinen ja puhdas ravinto, riittävä lepo sekä liikunta. Henkiseen hyvinvointiin mielen osalta puolestaan kuuluvat ajatukset, tunteet, uskomukset sekä omat elämänarvot. Kukaan meistä ei elä tyhjiössä ja sosiaalinen ympäristö vuorovaikutussuhteineen vaikuttaa meihin ja hyvinvointiimme päivittäin.

Erityisesti lapsena ennen 7 ikävuotta sosiaalinen ympäristö toimii myös mallina erilaisten uskomusten luomiseen ja omaksumiseen. Lapsena otamme mallia vanhemmiltamme sekä muilta läheisiltä ihmisiltä ja teemme omia tulkintoja tilanteista lapsen näkökulmasta. Osa tällaisista tulkinnoista saattaa edelleen muuttua tiedostamattomiksi uskomuksiksi vaikuttaen elämään vielä aikuisiälläkin ja linkittyä myös terveyshaasteisiin.

Mielen vaikutus kehoon

Terveys: keho ja mieli pinnan alla 95%Ihmisen mieli on mittaamaton voimavara. Päivittäin meillä on 65.000 – 85.000 ajatusta, mutta näistä ajatuksista tiedostamme vain pienen osan. Kyseessä on ns. jäävuorimalli – vain näkyvät 5% ovat tiedostettuja ajatuksia ja loput 95% ajatuksista ovat tiedostamattomia. Myös monet tunteet ja uskomukset jäävät meiltä huomaamatta puhumattakaan omien elämänarvojen tiedostamisesta. Toisin sanoen, osaammeko tunnistaa, mitä olemme omaksuneet muilta ja mikä todella on oman tahtomme ja arvomaailmamme mukaista tällä hetkellä.

Hyvä uutinen on se, että tiedostetun mielen 5% :n avulla voimme vaikuttaa tiedostamattomaan mieleen. Kehittämällä oman kehon kuuntelemisen taitoa yhä hienovaraisemmaksi on mahdollista ymmärtää omaa mieltä, ajatuksia ja tunteita osana hyvinvointia ja terveyttä. Keho kommunikoi päivän mittaan jatkuvasti – kehon viestit vain usein jäävät huomaamatta, ellemme pysähdy hetkeksi aistimaan kehossa havaittavia tuntemuksia (esim. kipua, kutinaa, jännitystä jne.). Kehon viesteissä on looginen yhteys takaisin mieleen – ajatuksiin, tunteisiin ja uskomuksiin (ref. META-Health). Sen sijaan, että yritämme vaikuttaa terveyteen ainoastaan kehon fyysisen puolen kautta, voimme ottaa käyttöön mielen voiman ja samalla edesauttaa kehon fyysisiä muutoksia. Kehon ja mielen yhteyttä on tutkittu paljon ja tiedämme mm. plasebo – vaikutuksesta (ts. positiivinen ajatus vaikuttaa suotuisasti lopputulokseen) lumelääkkeiden ja lumeleikkausten kohdalla. Plasebon vastakohta on nosebo (ts. negatiivinen ajatus vaikuttaa haitallisesti lopputulokseen).  Jos kuuntelemme omia ajatuksiamme, saatamme huomata käyttävämme noseboa negatiivisten ajatusten kautta vaikuttaen omaan terveyteemme epäsuotuisasti. Kehon ja mielen yhteydestä on muun muassa havaittu, että jo muutaman minuutin negatiivinen ajattelu laskee puolustuskykyä useiden tuntien ajaksi. Ajatuksilla on siis merkitystä!

Terveys on prosessi

META-Health terveyden vaiheetTerveydessä tapahtuu kirjaimellisesti monenlaista pientä muutosta koko ajan. Fysiologiasta tiedämme kehon hakevan homeostaasia, solutasolla tapahtuvaa tasapainoa. Myös mielen tasolla tapahtuu muutoksia ja erityisesti ajatukset ja tunteet vaihtelevat tilanteen mukaan – myös tiedostamattamme. Terveys voidaankin nähdä kaksivaiheisena prosessina (ref. META-Health), jossa stressivaihetta seuraa elpymisvaihe. Stressi- ja elpymisvaiheen tunnistamisen kautta on mahdollisuus vaikuttaa terveyteen myös ennaltaehkäisevästi – madaltaa stressivaihetta ja auttaa kehoa ja mieltä elpymisvaiheessa. Stressillä, myös tiedostamattomalla, on suuri vaikutus terveyteemme – jopa yli 90% erilaisista oireista ja sairauksista on yhdistettävissä stressiin.

Miten vaikutan omaan terveyteen?

Terveydessä kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kokonaisuuden eri osa-alueiden – kehon, mielen ja sosiaalisen ympäristön vuorovaikutuksen tiedostaminen on hyvä askel kokonaisvaltaiseen terveyden ymmärtämiseen. Oman terveyden kannalta on suotuisaa hakea itselle sopivaa tasapainoa keholle ja mielelle, samaan tapaan kuin solutkin tasapainottelevat toimintaansa tilanteen mukaan. Kehon fyysisen hyvinvoinnin lisäksi kannattaa tunnistaa omaan elämään kuuluvia stressinaiheuttajia ja niihin liittyviä ajatuksia, tunteita ja uskomuksia. Kun stressaava asia poistuu mielen tasolta, keho pääsee korjaamaan itse itsensä. Tutustu myös helppoihin menetelmiin kuten EFT (Emotional Freedom Techniques), joiden avulla voit oppia vähentämään stressiä oman elämäsi mukaisesti.