Valmennusehdot

META-Health Coaching eli valmennus ei korvaa lääkärikäyntiä. META-Health valmennuksessa ei diagnosoida ja sinun tulee olla yhteydessä omaan lääkäriisi terveysongelmissasi normaaliin tapaan. META-Health valmennuksessa sinua ohjataan oman paranemisvasteesi löytämisessä sekä huomioimaan terveyteesi liittyviä tekijöitä mm. ajatusten, tunteiden, stressin ja elinten yhteyksiä tiedostamalla. META-Health valmennuksessa ei puututa mihinkään olemassa oleviin hoitoihisi. META-Health valmennuksessa pääpaino on oman terveydellisen vastuusi oivaltamisessa sekä sen sisäistämisessä.

Albedoc Oy / ________________ tarjoaa seuraavia palveluja:

  • META-Health Coaching eli valmennus sisältää kokonaisvaltaisen keho-mieli-sosiaalisuus terveysanalyysin eli META-Health analyysin, jossa määritetään stressin laukaisijoita, ajatusten ja tunteiden yhteyttä stressiin ja sen oireisiin. META-Health valmennuksessa asiakasta ohjataan kiinnittämään huomiota terveysongelmien kokonaisvaltaiseen ratkaisuun ja ennalta ehkäisyyn.
  • META- Health Coach eli valmentaja ei diagnosoi tai hoida lääketieteellisiä tilanteita, vaan valmentajan tehtävänä on ohjata asiakasta ja antaa tietoa normaalin itseparanemisvasteen herättämiseksi ja tueksi.

Olen IMMA:n (International Meta-Medicine Association) sertifioima META-Health Master Practitioner eli META-Health terveysvalmentaja. IMMA vahvistaa ja sertifioi META-Health ammattilaiset kansainvälisesti määritellyin standardein. Sertifiointistandardit ovat nähtävissä IMMA:n sivulla.

Asiakas täyttää:

Olen lukenut edellä mainitut META-Health valmennusehdot ja ymmärrän yllä olevan selvityksen. Vastaan itse päätöksistäni ja valinnoistani. Allekirjoituksellani hyväksyn Albedoc Oy:n antaman META-Health valmennuksen yllä mainituin ehdoin.

________________________________ ________________________________________
Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka ja päiväys

albedoc_nautiMETA-Medicine_Association_RoundLogo_web200