Valmennusehdot

META-Health Coaching eli valmennus ei korvaa lääkärikäyntiä. META-Health valmennuksessa ei diagnosoida ja sinun tulee olla yhteydessä omaan lääkäriisi terveysongelmissasi normaaliin tapaan. META-Health valmennuksessa sinua ohjataan oman paranemisvasteesi löytämisessä sekä huomioimaan terveyteesi liittyviä tekijöitä mm. ajatusten, tunteiden, stressin ja elinten yhteyksiä tiedostamalla. META-Health valmennuksessa ei puututa mihinkään olemassa oleviin hoitoihisi. META-Health valmennuksessa pääpaino on oman terveydellisen vastuusi oivaltamisessa sekä sen sisäistämisessä.

Albedoc Oy / ________________ tarjoaa seuraavia palveluja:

  • META-Health Coaching eli valmennus sisältää kokonaisvaltaisen keho-mieli-sosiaalisuus terveysanalyysin eli META-Health analyysin, jossa määritetään stressin laukaisijoita, ajatusten ja tunteiden yhteyttä stressiin ja sen oireisiin. META-Health valmennuksessa asiakasta ohjataan kiinnittämään huomiota terveysongelmien kokonaisvaltaiseen ratkaisuun ja ennalta ehkäisyyn.
  • META- Health Coach eli valmentaja ei diagnosoi tai hoida lääketieteellisiä tilanteita, vaan valmentajan tehtävänä on ohjata asiakasta ja antaa tietoa normaalin itseparanemisvasteen herättämiseksi ja tueksi.

Olen IMMA:n (International Meta-Medicine Association) sertifioima META-Health Master Practitioner eli META-Health terveysvalmentaja. IMMA vahvistaa ja sertifioi META-Health ammattilaiset kansainvälisesti määritellyin standardein. Sertifiointistandardit ovat nähtävissä IMMA:n sivulla.

Asiakas täyttää:

Olen lukenut edellä mainitut META-Health valmennusehdot ja ymmärrän yllä olevan selvityksen. Vastaan itse päätöksistäni ja valinnoistani. Allekirjoituksellani hyväksyn Albedoc Oy:n antaman META-Health valmennuksen yllä mainituin ehdoin.

________________________________ ________________________________________
Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka ja päiväys

albedoc_nautiMETA-Medicine_Association_RoundLogo_web200META-Health Coaching does not replace a doctor’s appointment. META-Health Coaching does not include a diagnosis and you need to contact your doctor in your health issues in a normal manner. In META-Health Coaching you will be guided to find your own natural health regeneration and pay attention to factors affecting your health including your awareness on the connection between thoughts, emotions, stress and organs. META-Health Coaching is not interfering with any of your existing medical treatments or any other treatments you may have. The main focus in META-Health Coaching is on providing you insight into your own health and responsibility on your health.

Albedoc Ltd / ________________ offers the following services:

  • META-Health Coaching includes integrative body-mind-social health analysis i.e. META-Health analysis in which we can define triggers for stress, connections between thoughts and emotions in relation to stress and its symptoms. In META-Health Coaching a client is being guided to pay attention to resolve health issues in a holistic manner including a prevention of health issues.
  • META- Health Coach does not diagnose or treat medical conditions, instead the Coach guides the client and provides information for waking up the client’s own normal health regeneration process and supporting such process.

I am certified as a META-Health Master Practitioner (i.e. META-Health Coach) by IMMA (International Meta-Medicine Assosiation). IMMA accredits and certifies META-Health professionals in accordance with the defined international standards. For the certification standards please visit IMMA’s page.

The Client fills in:
I have read and understand the above META-Health Coaching terms and conditions. I am responsible for my own decisions and choices. By signing hereof I accept the META-Health Coaching provided by Albedoc Ltd with the above terms and conditions.

________________________________ ________________________________________
The Client’s signature and print name Place and date

 

albedoc_enjoyMETA-Medicine_Association_RoundLogo_web200