Onnellinen tuntee itsensä

Onnellisuudesta on kirjoitettu kuluvan vuoden aikana paljon ja moneen kertaan on sekä todettu että todistettu positiivisen ajattelun vaikuttavan positiivisesti myös terveyteen. Onpa samaan aikaan myös väitetty, että onnellinen ei pengo menneisyyttään… mutta kannattaisiko? Avaamalla tiedostamattomat tunnejumit uusiksi voimavaroiksi saa lisää energiaa elämään. Kun tunnejumit poistuvat, niin eipä enää tarvitse tietoisesti tai tiedostamattaan välttää tai stressata tilanteita, jotka aiemmin ovat olleet itselle hankalia tai haasteellisia.

Tunnelukot

Monet tunnelukot syntyvät jo alle kouluikäisinä usein myös varsin pienistä asioista, sillä lapsen näkökulmasta pienetkin asiat voivat tuntua suhteettoman suurilta verrattuina saman asian kokemiseen aikuisena. Kaiken lisäksi monet asiat ja tilanteet, joita pidämme vaikeina tai epämiellyttävinä ovat voineet muuttua uskomuksiksi ja kaavoiksi, emmekä edes aikuisina tunnista näiden uskomusten ja käyttäytymis- ja ajatuskaavojen merkitystä omassa elämässämme saati niiden vaikutusta omaan hyvinvointiimme. Kun kerran aikuisina osaamme jo käsitellä tunteitakin eri tavalla (tai ainakin meillä on siihen hyvät edellytykset), herää kysymys, että miksi aikuisen pitäisi kantaa mukanaan tunnetta, joka mahdollisesti rajoittaa elämää, rasittaa terveyttä ja jolle ei ole enää käyttöä?

Otetaanpa esimerkkinä lapsena koettu esiintymispelko. Aikuisena sama henkilö kokee edelleen esiintymistilaisuudet epämiellyttävinä ja siksi esiintymistä tekee mieli vältellä. Tästä huolimatta kyseisellä henkilöllä saattaa tiedostamattaan olla halu toteuttaa itseään esiintymällä ja näin syntyy ristiriita oman käyttäytymisen ja tiedostamattoman toiveen välillä. Jos tätä kuvitteellisen henkilön menneisyyttä pengotaan, taustalta voi löytyä yksi epäonnistuminen koulun kevätjuhlien esityksessä ja kaiken lisäksi äiti on vielä lohduttanut sanoen ”en minäkään ole kovin hyvä esityksiä pitämään”. Tästä sitten jäi henkilöllemme päälle esiintymispelko, joka estää aikuisena omien toiveiden toteuttamista. Samaan aikaan omien toiveiden toteuttaminen olisi kuitenkin tärkeää hyvinvoinnille, terveydellä ja kyllä, myös tavoitellulle onnellisuudelle.

Oletko jo oppinut keinoja tunnistamaan tunnejumeja ja niiden taustalla vaikuttavia uskomuksiasi? Entä tiedätkö, miten tunnejumien purkaminen parantaa terveyttäsi? Tai osaatko jo purkaa tunnejumeja ja tunnistaa ikävienkin tunteiden tuomat opit ja hyödyt tämän päivän elämässäsi? Jos vastasit kyllä kaikkiin näihin kysymyksiin, olet varmasti paljon lähempänä aitoa onnellisuutta kuin moni kanssakulkijamme. Aidosti onnellinen on rohkea ja uskaltaa tutustua itseensä – oman itsensä löytäminen ja tunteminen on yksi parhaimpia tapoja edistää terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä tervehtyä. Rohkea ihminen penkoo juuri niitä asioita, joiden tietää olevan itselleen merkityksellisiä!