Mielen rajoittamaton voima

Mitä on mielen voima ja miten sen saa käyttöönsä?

Yksi mielen voiman osoitus on se, että jokaisella meistä on mahdollisuus valita ajatuksemme ja näkökulmamme sekä muuttaa omat uskomuksemme karistaen menneisyyden taakat. Mielen laajemmat voimavarat saat käyttöön harjoittelemalla ja voit aloittaa pienistä arkipäiväisistä asioista. Testaa esimerkiksi seuraava harjoitus käytännössä: Valitse jokin omaa itseäsi koskeva ajatus esim. ”olen xxx, joten en voi olla yyy”. Sanooko joku muu näin oman itsesi lisäksi? Onko todisteita siitä, että asia olisi totta vai onko kyseessä ensisijaisesti oma tunne ja ajatuksesi kyseisestä asiasta? Entä jos käännät asian päinvastaiseksi ”olen xxx, joten voin olla yyy”- mitä ajatuksia ja tunteita mieleesi tulee nyt? Omien uskomusten ja automaattisten ajatusten löytämiseksi voi olla hyvinkin hyödyllistä kääntää mielessä oleva asia aivan päinvastaiseksi ja mielen automaatiot alkavat paljastua: ajatukset seuraavat tavanomaista polkuaan ja reagoimme asioihin itselle tutulla, opitulla tavalla ja sen perusteella, mitä automaattisesti uskomme tapahtuvan tai tapahtuneen.

Myös omat tunnereaktiot toimivat hyvänä signaalina siitä, että mielen taustalla on jokin oma uskomus vaikuttamassa oman tunnereaktion voimakkuuteen tietyssä tilanteessa. Esimerkiksi kommunikointitilanteessa saatat huomata ärsyyntyväsi toisen henkilön tavasta puhua sinulle jostakin asiasta. Tässä tapauksessa ärsyyntymisen tunne on oma tunteesi. Sen sijaan, että keskittyisit siihen, mitä tai miten toinen henkilö asiansa sanoo, pysähdy miettimään omaa tunnettasi. Esimerkin ärsyyntymisen tunne – miksi ärsyynnyin, mitä uskoin tuossa tilanteessa tapahtuvan (esim. ”minun käskettiin tehdä jotain – enkä halua tulla käsketyksi” tms.). Pystytkö kääntämään asian päinvastaisen näkökulman? Esimerkiksi toinen henkilö tarjosi apuaan ja hänellä on vain tietynlainen tyyli kommunikoida (mikä tuntui itsestäni käskyltä). Mitä tilanteessa oikeasti tapahtui? Kokemamme tilanteet perustuvat aistihavaintoihin, joita puolestaan ohjaavat omat uskomuksemme siitä, mitä tapahtuu. Kun havainnoit oman tunteen ja uskomuksesi sekä irrottaudut kokemastasi tunteesta hetkeksi, huomaat, että saman tilanteen voisi havainnoida eri tavoin ja joskus jopa täysin päinvastaisesti. Tämä 3H:n taktiikka on helppo toteuttaa mielessä vaikka kesken työpäivän eli havaitse, hyväksy ja heilauta ympäri:

  1. Havaitse: ajatusten ja tunteiden lempeä ja neutraali havainnointi – mikä tunne oli vahvin kokemassani tilanteessa?
  2. Hyväksy: tunne X ei ole hyvä tai huono ja voin irrottautua siitä tässä hetkessä
  3. Heilauta ympäri: tarkastele kokemaasi tilannetta/asiaa mielessäsi päinvastaisesta näkökulmasta – mitä uutta huomaat?

Omat ajatukset ja tunteet antavat meille tietoa itsestämme ja kasvava ymmärrys vie seuraavalla askeleelle. Mielen voima on kuin henkilökohtainen aarrearkku – voit löytää kaiken tarvittavan ja se, mikä ei ollut eilen mahdollista, voi olla tänään mitä suurin mahdollisuutesi. Mielen rajoittamaton voima ulottuu myös terveyteen, sillä keho ja mieli toimivat kiinteästi yhteistyössä. Kun ymmärrämme oman mielen ja kehon syvällisen yhteyden voimme todella löytää uudenlaisen terveyden ja elämän rikkaus monine pienine ihmeineen hämmästyttää kerta toisensa jälkeen.

 Aurinkoista kevään odotusta!