Irtipäästämisen ihana keveys

Kesällä lomaillessa arjen rutiinit unohtuvat ainakin osittain ja kenties onnistumme päästämään irti myös stressaavista asioista. Lomakausi alkaa olla lopuillaan ja paluu arkeen on edessä. Miten säilyttää lomalla hankittu levollinen mieli? Irtipäästäminen on taito, joka kehittyy harjoittelemalla ja sopii yhtälailla lomalle kuin arkeenkin. Miten irtipäästäminen toimii? Aloita tunnistamalla, mistä asiasta haluat pitää kiinni tai mistä haluat eroon. Päästä irti ajatuksesta pitää kiinni tai päästä eroon. Seuraavaksi tunnista, mikä on se tunne, joka liittyy asiaan, josta haluat pitää kiinni tai päästä eroon. Päästä irti kyseisestä tunteesta. Jos irtipäästäminen ei onnistu, päästä irti siitä ajatuksesta, että se ei onnistu. Toistuva pakonomainen yrittäminen ohjaa energiaasi pois tavoitteesta ja luopumalla yliyrittämisestä edistät onnistumista.

Ihmisen mieli tekee jatkuvasti tulkintoja ympäristöstä suhteessa olemassa oleviin omiin ajatusmalleihin ja uskomuksiin. Saatamme tiedostamattamme pitää kiinni monista ajatuksista ”miten jonkin asian pitäisi olla” ja stressi kasvaa, kun havaitsemme asian olevan toisin kuin sen “pitäisi olla” (teemme havaintoja myös tiedostamattamme) – olipa meillä kyseiseen asiaan vaikuttamisen mahdollisuutta tai ei. Ottamalla käyttöön irtipäästämisen mahdollisuuden voit myös päästää irti siitä ajatuksesta ”miten jonkin asian pitäisi olla”. Luopumalla ”pitäisi olla”- ajatusmallista avaat itsellesi uusia näkökulmia ja mahdollisuudet sopivan ratkaisun löytymiseen lisääntyvät – samalla stressintunne vähenee, sillä nyt eri vaihtoehdot tulevat esiin eri tavoin kuin aiemmin.

Stressiä syntyy myös tulevaisuuden odotuksista. Esimerkiksi toivomme, että jotakin tapahtuu tai ei tapahdu. Toiveesta irtipäästäminen saattaa kuulostaa ristiriitaiselta, mutta tähänkin liittyy yliyrittäminen. Toisin sanoen, toivomme jotakin niin paljon, että jo pelkäämme, että toive ei koskaan toteudu. Stressi kasvaa ja samalla suljemme mielemme vaihtoehdoilta kyseisen toiveen toteutumiseen. Toiveesta irtipäästäminen vapauttaa paljon energiaa ja olo kevenee välittömästi. Myös itse toiveen toteutumiselle jää jälleen tilaa.

Ajatuksesta tai tunteesta irtipäästäminen helpottuu kummasti, kun apuna ovat oikeat tekniikat. Yksi tällainen helppo ja nopea tekniikka on EFT (Emotional Freedom Techniques). EFT tuo elämään apua niin monin tavoin, että se täytyy yksinkertaisesti itse kokea! Lue lisää EFT:stä ja ilmoittaudu kurssille.